Få drøftet prosjekttankene i et uhøytidelig og uforpliktende "Teams møte"

Ideavklaring

- Gjennomgå tankene for prosjektet
- Gjennomføringsmåte
- Eventuelle dispensasjoner
- Tidsperspektiv / gjennomføringsavtale

Offentlige krav / retningslinjer

- Kartlegge relevante myndighetskrav
- Retningslinjer fra statlige etater
- Avklare forhold til gjeldene kommune- og regueringsplaner