Juridisk bistand / dispensasjons søknader

Dispensasjons søknader

Xxxxxxxxxxxx

Juridisk bistand

Annen juridisk bistand Arv- og familie


Testament
– alle myndige personer kan skrive testament, men arveloven stiller krav til utforming, innhold og måten testamentet opprettes på.

Fremtidsfullmakt – da har du mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta dine personlige og økonomiske interesser ved sykdom, skader etter ulykker osv.

Samboeravtaler – samboere bør inngå en avtale som sier noe om partenes økonomiske forhold, og eierskap til eiendeler. 

Skilsmisse – økonomisk oppgjør, herunder fordeling av eiendeler og gjeld ved samlivsbrudd 


Feil og mangler ved bolig

Har du kjøpt en bolig med feil eller mangler kan vi bistå deg i krav mot selger direkte og/eller selgerens eierskifteforsikringsselskap.

Arbeidsrett – hvilke rettigheteren arbeidstakerhar og hva en arbeidsgiver kan forlange av sine ansatte.

Advokat Benedikte Vinjum